SPOŠTOVANI

»V zvezi s številnimi standardiziranimi pisanji, ki jih prejemamo na temo neustavnosti in nezakonitosti veljavnih predpisov, ki so bili sprejeti za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), vas obveščamo, da smo kot javni zavod dolžni spoštovati veljavne interventne predpise vse do morebitne razveljavitve ali ugotovitve neustavnosti določb predpisov. V kolikor bi kot javni zavod postopali drugače, bi s tem kršili veljavno zakonodajo in s tem postopali nezakonito ter protipravno.

Ravnatelj oziroma direktor javnega zavoda namreč nima pristojnosti, da bi lahko obšel katero izmed veljavnih določb predpisov, ki so bili sprejeti za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19). V primeru neizvrševanja veljavnih določb navedene interventne zakonodaje bi lahko tako javni zavod, kot tudi odgovorna oseba javnega zavoda odgovarjala za prekršek.

Pri tem je potrebno poudariti tudi, da je javni zavod, za zagotavljanje varnosti in zdravja svojih zaposlenih in udeležencev v vzgojni-izobraževalnem procesu dolžan spoštovati tudi priporočila in mnenja pristojnih ministrstev.

Do morebitnih drugačnih odločitev pristojnih organov o morebitni nezakonitosti in neustavnosti posameznih določb interventne zakonodaje ravnatelj oziroma javni zavod, ki je dolžan spoštovati veljavne predpise, ni pravi naslov za prejem tovrstnih številnih pisanj in se v posledici navedenega, razen splošno, kot s tem pisanjem, do njih, zaradi pomanjkanja pristojnosti, ne more opredeljevati.«

S spoštovanjem.

Uprava Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana