Strelstvo

V zaklonišču Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana smo uredili strelišče. Treninge imamo enkrat tedensko. K strelstvu smo privabili dijake in dijakinje, ki naj bi imeli izkušnje iz streljanja. Začetni interes je bil velik, kasneje pa so se treningov udeleževali predvsem dijaki in dijakinje, ki so vključeni v domsko ekipo.

Sestavili smo dve ekipi, ki zastopata DD Bežigrad na regijskih tekmovanjih dijaških domov. Redno se udeležujemo meddomskih tekmovanj.

 

Stojan Povh, mentor