Strelstvo

V zaklonišču Dijaškega doma Bežigrad imamo urejeno strelišče za streljanje z zračno puško. Tam se učimo odgovornega in varnega ravnanja z zračnim orožjem in se urimo v veščini streljanja.

Z zainteresiranimi dijaki se udeležujemo meddomskih strelskih turnirjev.