Obvestilo glede vpisa v dijaški dom

Če želite, da dijak/dijakinja v šolskem letu 2023/2024 biva v našem dijaškem domu, morate izpolniti prijavnico za bivanje v dijaškem domu. Pravilno izpolnjeno prijavnico do 21. junija 2023 pošljite na naslov:

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000 Ljubljana

Prijavnico lahko vložite le v en dijaški dom, prenos prijave je možen do 30. junija 2023.

Prijavnice ni potrebno vložiti dijakom, ki že bivajo v našem dijaškem domu, razen dijakom, ki nadaljujejo šolanje na »PTI« programih.

O prejemu prijavnice, nadaljnjem postopku vpisa in morebitnih omejitvah vas bomo obvestili v začetku julija 2023. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in izvedli izbirni postopek.

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

  • 17. in 18. februar Informativni dnevi
  • Do 21. 6. 2023 je potrebno oddati/poslati prijavnico v izbrani dijaški dom. Prijavnico lahko vložite le v en dijaški dom.
  • Do 30. 6. 2023 je možen prenos prijave v drug dijaški dom.
  • Med 3. in 7. julijem 2023 bodo v primeru, da bo v dijaški dom prijavljenih več kandidatov kot bo razpisanih prostih mest, kandidati obveščeni o omejitvi vpisa v dijaški dom. V domovih brez omejitve vpisa bodo potekali informativni razgovori in vpis.
  • 4. julija 2023 bo na internetni strani MIZŠ javno objavljeno številčno stanje prijav.
  • Med 3. in 14. julijem 2023  bo potekala izvedba izbirnega postopka v dijaških domovih z omejitvijo vpisa, obveščanje kandidatov o sprejemu ter vpis in prinašanje dokumentov sprejetih kandidatov. Neizbrani kandidati v domovih z omejitvijo vpisa bodo lahko v teh dneh prenašali prijave v dijaške domove, ki bodo še imeli prosta mesta.

Povezave do pomembnih dokumentov:

Do subvencije oskrbnine je upravičen tisti starš, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije oskrbnine pripada upravičencu ves čas sočasnega bivanja več kot enega otroka v dijaškem domu, če so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.