Obvestilo glede vpisa v dijaški dom

STANJE PRIJAV V DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD ZA ŠOLSKO LETO 2024/25:
V šolskem letu 2024/25 smo razpisali 100 prostih mest za dijake in dijakinje. Trenutno je prijavljenih 112 kandidatov.

O TOČKOVANJU:
Za vpis je v tem trenutku potrebnih 130 točk. Na 110. mestu, ima kandidat 100 točk. Več informacij o točkovanju je navedeno v dokumentu, Sklep o številu točk za posamezna merila v postopku izbire kandidatov ob omejitvi vpisa v vzgojni program za dijaške domove. Oddaljenosti stalnega bivališča od srednje šole se meri s pomočjo programa Zemljevidi – Najdi.si.

O PRENOSU PRIJAV V DRUG DIJAŠKI DOM:
Kandidate, ki ne bodo imeli dovolj točk za vpis v izbrani dijaški dom, bomo o tem obvestili pred 3. julijem. V tem primeru bodo lahko prijavo prenesli v drug dijaški dom. Trenutno ima največ prostih mest Dijaški dom Vič.

MOŽNOST POVEČANJA PROSTIH MEST:
Število prostih mest se lahko poveča glede na število dijakov, ki se bodo izpisali na koncu šolskega leta. Število prostih mest bomo morda povečali, vendar največ za 10. Več bom vedel ob koncu meseca junija. Velika verjetnost je, da bomo sprejeli 110 kandidatov.

INFORMATIVNI RAZGOVORI:

Za dijake z največ točkami bodo informativni razgovori potekali predvidoma med 18. in 21. junijem 2024. Kandidati bodo o točnem datumu in uri razgovora obveščeni po pošti. Za ostale dijake bodo informativni razgovori predvidoma potekali po 3.7.2024.

Lep pozdrav,

Samo Lesar, svetovalni delavec

Če želite, da dijak/dijakinja v šolskem letu 2024/2025 biva v našem dijaškem domu, morate izpolniti prijavnico za bivanje v dijaškem domu. Pravilno izpolnjeno prijavnico do 2. aprila 2024 pošljite na naslov:

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000 Ljubljana

Prijavnico lahko vložite le v en dijaški dom, prenos prijave je možen do 3. julija 2024.

Prijavnice ni potrebno vložiti dijakom, ki že bivajo v našem dijaškem domu, razen dijakom, ki nadaljujejo šolanje na »PTI« programih.

O prejemu prijavnice, nadaljnjem postopku vpisa in morebitnih omejitvah vas bomo obvestili najkasneje do začetka julija 2024. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in izvedli izbirni postopek.

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

16. in 17. 2. 2024 Informativni dan.

 

Do 2. 4. 2024 Vsi, ki želite bivati pri nas izpolnite Prijavnico za sprejem v dijaški dom in jo pošljite na naš naslov do 2. 4. 2024. Prijavnico lahko oddate le v en dijaški dom.

Do 3. 7. 2024 Prenosi prijav kandidatov za vpis v dijaški dom. Prva prijava za kandidate, ki bi zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli želeli bivati v dijaškem domu in se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom. Prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

Med 4. in 7. 7. 2024 Obvestila o omejitvi vpisa v dijaških domovih, kjer bo preveč kandidatov. Začetek vpisa v dijaških domovih, kjer ne bo omejitve vpisa.

 

Med 4. in 12. 7. 2024

Izvedba izbirnega postopka v dijaških domovih z omejitvijo vpisa, obveščanje kandidatov o sprejemu ter vpis in prinašanje dokumentov. Neizbrani kandidati v domovih z omejitvijo vpisa bodo lahko v teh dneh prenašali prijave v dijaške domove, ki bodo še imeli prosta mesta.

Povezave do pomembnih dokumentov:

Do subvencije oskrbnine je upravičen tisti starš, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije oskrbnine pripada upravičencu ves čas sočasnega bivanja več kot enega otroka v dijaškem domu, če so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.