Obvestilo glede vpisa v dijaški dom

Če želite, da dijak/dijakinja v šolskem letu 2024/2025 biva v našem dijaškem domu, morate izpolniti prijavnico za bivanje v dijaškem domu. Pravilno izpolnjeno prijavnico do 2. aprila 2024 pošljite na naslov:

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000 Ljubljana

Prijavnico lahko vložite le v en dijaški dom, prenos prijave je možen do 3. julija 2024.

Prijavnice ni potrebno vložiti dijakom, ki že bivajo v našem dijaškem domu, razen dijakom, ki nadaljujejo šolanje na »PTI« programih.

O prejemu prijavnice, nadaljnjem postopku vpisa in morebitnih omejitvah vas bomo obvestili najkasneje do začetka julija 2024. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in izvedli izbirni postopek.

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

16. in 17. 2. 2024 Informativni dan.

 

Do 2. 4. 2024 Vsi, ki želite bivati pri nas izpolnite Prijavnico za sprejem v dijaški dom in jo pošljite na naš naslov do 2. 4. 2024. Prijavnico lahko oddate le v en dijaški dom.

Do 3. 7. 2024 Prenosi prijav kandidatov za vpis v dijaški dom. Prva prijava za kandidate, ki bi zaradi vpisa na drugo šolo v 2. krogu v srednji šoli želeli bivati v dijaškem domu in se predhodno še niso prijavili v noben dijaški dom. Prva prijava za kandidate, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.

Med 4. in 7. 7. 2024 Obvestila o omejitvi vpisa v dijaških domovih, kjer bo preveč kandidatov. Začetek vpisa v dijaških domovih, kjer ne bo omejitve vpisa.

 

Med 4. in 12. 7. 2024

Izvedba izbirnega postopka v dijaških domovih z omejitvijo vpisa, obveščanje kandidatov o sprejemu ter vpis in prinašanje dokumentov. Neizbrani kandidati v domovih z omejitvijo vpisa bodo lahko v teh dneh prenašali prijave v dijaške domove, ki bodo še imeli prosta mesta.

Povezave do pomembnih dokumentov:

Do subvencije oskrbnine je upravičen tisti starš, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije oskrbnine pripada upravičencu ves čas sočasnega bivanja več kot enega otroka v dijaškem domu, če so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.