Projekt P-ODPORNI MLADI

V šolskem letu 2021/22 smo se pridružili pilotnemu projektu P-ODPORNI MLADI.

Projekt se osredotoča na psihosocialno pomoč in duševno zdravje otrok ter mladih v vzgojno izobraževalnih zavodih.

CILJ projekta je izdelati program za izvajanje aktivnosti v VIZ z namenom izvajanja sekundarne preventive na področju duševnega zdravja – krepitve psihološke odpornosti otrok in mladih.

NAMEN projekta je pripomoči k zgodnji obravnavi psiholoških stisk mladostnikov in na ta način zmanjšati porast duševnih stisk in motenj pri otrocih in mladih. Prav tako je namen opolnomočiti mlade, da postanejo samozavestni, zdravi, psihično stabilni, odločni in aktivni mladi, ki stojijo za svojimi vrednotami in določitvami ter aktivno participirajo.

Projekt je strukturiran iz seminarja in šestih delavnic za dijake.

Oktobra smo se udeležili seminarja, ki ga je vodila Polona Greif. https://srcdljubljana.com/strokovnjaki/168-polona-greif . V okviru izobraževanja smo spoznali predvsem zakonitosti čustvene regulacije pri otrocih in mladostnikih in kakšen vpliv imajo pedagoški delavci na regulacijo mladostnikovih čutenj.

Delavnice za dijake

V okviru projekta nam je koordinatorka  UNICEF-a posredovala učne liste ter gradiva za delo v skupinah, kar je predstavljalo osnovo za delavnice, ki smo jih izpeljali v dvanajstih vzgojnih skupinah. Vsak vzgojitelj se je individualno odločil, kako bo formiral posamezno skupino. Skupine so imele od pet do deset članov, vsaka delavnica pa se je osredotočala na eno od šestih tem:

 1. Stres
 2. Tesnoba
 3. Pozitivnost
 4. Jeza
 5. Osamljenost
 6. Odnosi

V pomoč nam je bil tudi odličen pripomoček – kartice “Kako se počutiš?”, ki jih uporabljamo pri delavnicah in vsakdanjem delu.

https://www.unicef.si/novice/14396/kako-se-pocutis

.

Kot prednosti projekta lahko izpostavimo sledeče:

 • Da krepi, opolnomoča mlade.
 • Da odpira teme o katerih se ne govori veliko ali sploh ne: npr. osamljenost.
 • Da je spodbudil nove in drugačne teme pogovora med vzgojitelji in dijaki in med samimi vzgojitelji oz. kolektivom.
 • Da daje poudarek tudi na pozitivnost in ne zgolj na površinsko »ameriško« ali »pop pozitivnost«.
 • Srečanja so postala ritual; vsak četrtek smo se ob 17. uri skupaj dobili in pogovarjali. V nadaljevanju so že dijakinje/dijaki  sami začeli predlagati teme za naprej.
 • Preko delavnic smo krepili tudi skupinsko povezanost in odnose med dijaki v dijaškem domu. Med in po delavnici so se skupaj družili dijaki, ki se prej niso.
 • Delavnice so pokazale, da se dijaki soočajo s podobnimi problemi in težavami, da niso sami, ali le oni tisti, ki se srečujejo z določeno težavo ter da imajo podobne izkušnje, poglede, resurse.

Več informacij lahko najdete tudi pod ključnik #podpornimladi

Več povezav, ki so vam lahko v pomoč z namenom krepitve mladih:

Zvočni posnetki za samopomoč v čustveni stiski.

O jezi, anksioznosti, miselnih pasteh, sprostitevah …

https://www.tosemjaz.net/clanki/avdio-gradiva-in-vodene-vaje-za-samopomoc/?fbclid=IwAR3rvU3UjJzhtWOp2TgOgjV8YNBJf4SM0z7p-huZkkUgkK00joVLl5B1QOQ

Psihološka pomoč mladim

 https://www.mladostniki.com/mladostniki

https://www.tosemjaz.net/

Hvaležni smo UNICEF-u, da smo lahko bili del pilotnega projekta, saj je vnesel preusmeritev od korone v nekaj bolj konstruktivnega in pozitivnega za naše dijake in nas.