Dodatna dejavnost Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana je javni zavod, ustanovljen predvsem zaradi izvajanja vzgojno – izobraževalne dejavnosti srednješolske mladine. Ustanovitelj je Vlada Republike Slovenije.

Zaradi razpoložljive infrastrukture smo dijaški domovi med drugim registrirani tudi za izvajanje dodatne dejavnosti – nastanitve oseb. Omenjena dejavnost je pričakovana in hkrati nujna saj smo dijaški domovi financirani s strani MIZŠ precej skromneje kot šole. Tudi glavarina po sistemu financiranja MOFAS je najnižja od vseh vzgojno – izobraževalnih programov v javnem srednjem – šolstvu. V kolikor želimo zagotoviti sredstva za vzdrževanje in obnovo, moramo izvajati tudi druge nastanitve.

Zaradi vsega naštetega v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana izvajamo dodatno dejavnost – oddajanje prostorov. Poleg sob sem prištevamo še oddajanje učilnic. Prostore oddajamo vse leto. Največ med počitnicami, nekaj tudi med delovnimi dnevi (proste sobe in učilnice) in med vikendi, od petka do nedelje oziroma med prazniki.

Zbrana sredstva, v skladu s Finančnimi načrti, porabimo za izboljševanje infrastrukture in opravljeno delo. Dijaki v zameno, ko v skladu z dogovorom in v času, ko odidejo domov, odstopijo sobe, veliko pridobijo saj nenehno obnavljamo in posodabljamo učilnice, knjižnico, sobe in druge prostore.

Nenazadnje je pomemben podatek, da naši dijaki v času bivanja v Ljubljani uživajo nadstandard saj ima sleherna soba, pretežno 2 ali 3 posteljna, lastno kopalnico. Kljub temu za bivanje ne plačajo več, kot dijaki drugod, ki te ugodnosti nimajo.

Omenim naj, da z zbranimi sredstvi pogosto financiramo tudi nadstandardne dejavnosti kot so izleti v divjino, pohodi v gore, obiskovanje drugih domov po Sloveniji, sodelovanje na Domijadi, izvajanje strokovnih počitnic, predavanj, itd, ki so v šolah plačljivi, za naše dijake pa povsem brezplačni.

 

mag. Nataša Erjavec, ravnateljica