Združenje za pediatrijo Slovenske zdravniške zbornice je pripravilo in sprejelo »Priporočila za medicinsko indicirane diete«.

Starše in skrbnike otrok z dieto naprošamo, naj jim zdravnik ob ugotovljeni potrebi po medicinsko inducirani dieti, ob spremembi ali ob ukinitvi diete o tem izda ustrezno potrdilo, ki ga nato oddajo v domu (Potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka in Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka).

Če so potrdila že shranjena in so veljavna in trajna, vam ni potrebno še dodatno dostaviti potrdil na priporočenih obrazcih. V primeru, da je potrdilo veljalo za eno šolsko leto, vas prosimo, da pridobite potrdilo za novo šolsko leto skupaj s priporočenimi obrazci. Priporočila skupaj z obrazci so dostopna na spletni strani: https://www.zdravniskazbornica.si. Dokument s priporočili je dostopen na tem naslovu: Priporočila za medicinsko indicirane diete.