Košarka

Košarka je namenjena tako dekliški kot fantovski populaciji; tistim, ki začenjajo spoznavati košarko kot tudi bolj izkušenim igralcem. Treningi košarke se izvajajo skozi celotno šolsko leto in sicer vsako sredo od 17:30 do 19:00 ure v telovadnici SGEŠ. Delo oz. izvajanje je razdeljeno tako, da med seboj v mešanih ekipah igrajo dijaki rekreativci in dijaki, ki so člani domske ekipe.

Cilji v tekočem šolskem letu so:

-vključiti v aktivnost čim večje število dijakov in dijakinj iz doma

-privabiti in spodbuditi začetnike k igri košarke

-sestava in delo s fantovsko domsko ekipo

-sestava in delo z dekliško domsko ekipo

-udeležba na vseh meddomskih turnirjih, ki bodo organizirani za dijakinje in dijake

-organizacija prijateljskih tekem med domskima ekipama

-izpeljava spomladanskega turnirja ulične košarke za dijake doma

-osvojitev 1. mesta za dijake med ljubljanskimi dijaškimi domovi

 

Marko Krašovec, mentor