ERASMUS+

V šolskem letu 2021/2022 smo prvič pristopili evropskemu projektu Erasmus+.

Naslov projekta je POVEZOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE.

 • Izobraževanje strokovnih delavcev – vseživljenjsko učenje s poudarkom na učenju za soočanje z izzivi sodobnega časa pri delu z mladimi.

Svet se hitro spreminja. Mladi, naši dijaki, spremembam sledijo, zaposleni pa sledimo spremembam bolj počasi. Kot radi rečemo: »Dijaki so domorodci v digitalnem svetu, mi pa obiskovalci.« Pogosto zaposleni občutimo odpor in imamo predsodke do digitalnega sveta, zato med ostalim občasno prihaja tudi do nerazumevanja mladih. Med dijaki opažamo vse več (pretirane) zaskrbljenosti: za lastno prihodnost (zaposlitev, partnerski odnosi, stanovanjska problematika, finance …), za prihodnost Zemlje (zaradi uničenega okolja), za prihodnost družbe (kratenje pravic), ki se kaže tudi v vse večji občutljivosti in ranljivosti mladih ter posledično tudi na njihovem mentalnem in fizičnem zdravju.

V našem dijaškem domu zaznavamo potrebe po programih, ki bi se podrobneje ukvarjali predvsem s sledečimi temami: spodbujanje dobrega mentalnega in fizičnega zdravja, spodbujanje rezilientnosti mladih, področje umetniškega izražanja (drama, ples, film …), aktivno evropsko državljanstvo, opolnomočenje ranljivih mladih, prehod v zeleno in digitalno družbo.

Zato se nas je zbralo sedem delavcev, ki se želimo izobraževati v tujini in prenesti naučeno v naš dijaški dom, z namenom, da bi izboljšali svojo prakso in ustvarili optimalne pogoje za zdrav razvoj dijakov ter bi tako še naprej ostali varovalni dejavnik v življenju naših dijakov.

Cilji:

 • Osvežitev in prevetritev lastnega pristopa do dela, nadgradnja in učenje novih pristopov dela z mladimi.
 • Spoznavanje konkretnih delavnic za delo z mladimi.
 • Profesionalna in osebna rast.
 • Odpiranje dijaškega doma tujini in mednarodnem sodelovanju.
 • Premagovanje predsodkov in stereotipov.
 • Utrjevanje znanja angleškega jezika.
 • Povezovanje s kolegi v tujini in širjenje socialne mreže po Evropi.
 • Urjenje digitalnih spretnosti/pismenosti.
 • Spoznavanje okoljskih vprašanj in podnebnih sprememb.
 • Zavedanje pomena aktivnega državljanstva v Evropski uniji.

Seminarji v tujini:

Leadership and management in educational establishments – vodenje in upravljanje v izobraževalnih ustanovah
29. 11. – 3. 12.2021, Barcelona

Med 29.11. in 3.12.2021 sem se udeležila Erasmus+ seminarja za vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju. Dogodek je potekal v Barceloni v Španiji. Prvič sem obiskala izobraževanje pod okriljem programa Erasmus. Izkušnja je bila nadvse prijetna in poučna. Predvsem pa je bilo srečanje v živo po skoraj dveh letih, ko smo se soočali z bolj ali manj zaprtimi družbami zaradi epidemije SARS CoVid-19 prava popestritev.

Zbralo se nas je res velika številka vodstvenih delavcev iz najrazličnejših, evropskih držav kot so npr. Madžarska, Italija, Hrvaška, Portugalska, Turčija, Danska, Litva, Latvija, Bolgarija… Predavateljica, ga Angelika je prihajala s Cipra, sicer pa je po rodu z Velike Britanije. Iz Slovenije sem bila edina udeleženka.

Največjo vrednost srečanja vidim v več dnevnem druženju, spoznavanju praks drugih vodji, izmenjavi mnenj ter širjenju poznanstev. Vodstvene naloge so pogosto kompleksne in nepredvidljive. Ko spoznaš, da se tudi drugod, širom Evrope pogosto srečujejo s povsem enakimi nalogami ter izzivi, postane lažje. Včasih namreč človek pomisli, da je osamljen pri reševanju nekaterih zagonetk. Pridobila sem tudi nekaj dodatnega znanja, ki ga bom lahko uporabila pri svojem nadaljnjem delu. 

Čas sem izkoristila tudi za obisk nam sorodnih ustanov, kjer so me lepo sprejeli in mi predstavili njihovo delo z mladimi. Čeprav menim, da imamo v Sloveniji zagotovo najboljši  in najobširnejši program dela z mladimi v dijaških domovih, je vedno zanimivo spoznati način dela drugod po svetu.

Prednosti projekta:

+ Izmenjava praks, mnenj, izkušenj, znanj, idej, projektov …

+ Povezovanje s sorodnimi ustanovami v tujini.

+ Izboljšava uporabe angleškega jezika.

 

Izzivi projekta:

– Potovanje v času COVID-a.

– Strokovno sporazumevanje v angleščini.

 

Mag. Nataša Erjavec, ravnateljica Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana, Slovenija

Več o seminarju si lahko ogledate na: https://shipcon.eu.com/school-management/

Time to act- non formal education through in &outdoor methods to empower students’ active participation
10. – 17. 3. 2022, Funchal, Madeira, Portugalska

Izobraževanja na Madeiri, ki je potekalo pod okriljem programa Erasmus +, se je udeležilo 19 udeležencev iz 5-ih držav (Italija, Latvija, Poljska, Romunija, Slovenija) in 9-ih različnih vzgojno-izobraževalnih institucij.  Med njimi je bil tudi vzgojitelj Primož Miklavžin iz Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana. Poudarek je bil na učno-vzgojnih vsebinah, ki potekajo na alternativni način v razredu, v skupini ali v alternativnih okoljih. Bogat program, ki ga izvajamo v našem domu in poletni tabor, kjer na edinstven način naslavljamo teme, ki smo jih obravnavali na seminarju, je požel precej zanimanja.

Vsebine so bile predstavljene na zanimiv, dinamičen in interaktiven način. Veliko je bilo praktičnega dela in delavnic. Udeleženci so se povezovali v male, naključne skupine in reševali naloge, ki so bile povezane s temami kot so medkulturni dialog, preseganje stereotipov, načini motiviranja učencev in dijakov, načini reševanja konfliktov in podobno. Udeleženci so nato predstavljali na kakšen način te teme naslavljajo pri svojih praksah v razredu, skupini ali v drugih kontekstih.

Vsebinsko zanimivo izobraževanje je dodatno popestrila mednarodna zasedba udeležencev, ki so se povezali med sabo in si izmenjevali informacije, in idilično okolje otoka, ki so ga po predavanjih raziskovali udeleženci vsak na svoj način.

Več o seminarju si lahko ogledate na: https://newhorizonsmt.wixsite.com/website/our-courses

The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools, Europass Teacher Academy

6. – 11. 6. 2022, Dublin, Irska

Izobraževanja na Irskem sem se udeležila z velikimi pričakovanji in večina se jih je izpolnila. To je bila priložnost za prevetritev lastnih pristopov dela, učenje, refleksijo, razvoj in povezovanje s kolegi iz Evrope. Naša skupina je bila prijetna mešanic učiteljic iz Italije, Poljske, Španije in FInske. Veliko bogastvo je bila trenerka seminarja Justin, poreklom iz Ugande, ki nas je vodila skozi 6 dni delavnic o kreativnost, kritičnem razmišljanju, komunikaciji in sodelovanju. Popelja nas je v svet kreativnosti preko petja, pisanja pesmi, risanja, socialnih interaktivnih iger, motivacijskih filmčkov in predvsem preko svojega toplega pristopa.

Potovati sam v tujino je svojevrsten izziv, ki ga priporočam vsem. Na tak način spoznaš veliko ljudi, se povezuješ, preverjaš svojo iznajdljivost, treniraš komunikacijske veščine v vseh jezikih, ki jih poznaš, si bolj odprt in se na vsakem koraku učiš. 

Bogastvo je, se učiti od kolegov iz drugih okolij, na koncu smo vsi prišli do zaključka, da imamo veliko več skupnega kot smo si mislili. Soočamo se z zelo podobnimi izivi pri delu z otroci in mladimi, res ubiramo včasih različne poti in določeni konteksti so različni in lastni le določenem okolju. Kljub temu vsi izhajamo pri pedagoškem delu iz velike naklonjenosti do otrok in mladih, si prizadevamo za dobre medčloveške odnose in želimo mladim omogočiti čim boljše okoliščine za njihovo učenje, rast in razvoj. 

Dublin je pisano mesto, ki kljub vsakodnevnem dežju ne zapade v monotonost, ravno obratno, je živahno, kulturno in glasbeno bogato mesto ter polno raznolikih prebivalcev, kot svet v malem. Na ulici lahko slišiš res veliko različnih jezikov. 

Svojevrstna izkušnja je bila tudi zato, ker sem lahko v učilnici  vzporedno govorila angleško, italijansko in špansko ter tako ugotovila, da mi je kar veliko od teh jezikov ostalo nekje skrito. 

Delavnice so mi dale metode, ki sem jih lahko prenesla v delo z mladimi in sodelavci. Ugotovila sem pa tudi, da imamo v Sloveniji veliko primerov dobrih praks, kot je naš sistem dijaških domov, ki jih na Irskem in tudi v nekaterih drugih državah nimajo tako organiziranih kot mi. Delovno mesto vzgojitelja skoraj da ne poznajo, vzgojnega programa, ki ga ponujamo v dijaških domovih tudi ne. Tako so bili vsi navdušeni nad predstavitvijo naših dijaških domov in se tudi zanimali za več informacij, da bi le te prenesli v svoje države. 

Irska je zelena, z veliko morja, na določenih delih surova, s klenimi ljudmi, polna izročil, bajk in mitov ter prečudovite glasbe. Irci res radi pojejo in prepevajo. Ostali mi bodo v spominu kot neposredni veseljaki. 

Seminar je bil velik doprinos k moji profesionalni rasti, deloval je tudi kot psihohigiena in me opolnomočil za nadalnje delo z mladimi. Pridobila sem veliko novih poznanstev, s katerimi že pripravljamo mednarodne projekte povezvoanja z dijaki, utrnile so se mi nove ideje in pristopi dela, zagon za delo se je še ojačal in bogatejša sem za eno lepo življenjsko izkušnjo.

Slogan ERASMUS+ drži, potrjeno: Bogati življenje, širi obzorja! 

Še iskrica: The fun theory https://youtu.be/SByymar3bds

Brain based learning: Understand how students really learn

18. – 23. 7. 2022, Amsterdam, Nizozemska

Izobraževanje je potekalo pod okriljem Europass Teacher Academy. Udeleženci so bili učitelji iz Irske, Španije, Bolgarije, Italije, Nemčije, Francije in Slovenije. Sporazumevali smo se v angleškem jeziku. Poudarek izobraževanja je bil na razumevanju učenja ter na različnih tehnikah pomnenja.

Prvi dan je po uvodnih igrah, s katerimi smo prebijali led, vsak izmed udeležencev predstavil svoje delovno okolje, nato pa smo se posvetili preučevanju pozornosti. Drugi dan smo govorili o slikovnem spominu, vlogi čustev pri učenju ter o nekaterih tehnikah pomnenja. Tretji dan smo spoznavali pomen priprav na preizkuse znanja ter različne načine učinkovitega spominjanja. Četrti dan je potekal v znamenju ustvarjanja pomena, umeščanja informacij v različne kontekste ter ustvarjanja zgodb. Peti dan smo posvetili različnim načinom motiviranja in samemu pomenu motivacije za učenje. Zadnji dan smo povzeli vse na novo pridobljeno znanje in podali svoje mnenje o izobraževanju. Nato smo se podali na ogled največjega muzeja zgodovine umetnosti v Amsterdamu, Rijksmuseum.

Izobraževanje je bila zanimiva izkušnja predvsem zato, ker smo s pedagogi iz različnih okolij uspeli izmenjati veliko izkušenj pri delu z mladimi, obenem pa smo izvedeli marsikaj o tem, kako se najstniki lahko uspešneje učijo.

Environmental education: Learning and acting for Better Future

25. – 30. 7. 2022, San Cristobal de La Laguna, Tenerife, Španija

 

Well-being and stress managment

7. – 13. 8. 2022, Reykjavik, Islandija

Critical Thinking

18. – 25. 9. 2022, Soverato, Italija

Kritično mišljenje – “It’s not that I’m so smart; it’s just that I stay with problems longer.” (A. Einstein)

Od 18.-25.9.2022 sem se udeležil izobraževanja ERASMUS +, ki ga je organizirala organizacija Associazione Jump z naslovom CRITICAL THINKING. Potekalo je v mestu SOVERATO, ki leži v južnem delu Italije, Kalabriji.

Organizacija Associazione Jump je v času, ko je potekalo izobraževanje, ki sem se ga udeležil, organiziralo tudi Izobraževanje o kulturnih znamenitostih Kalabrije, Osnovni modul angleščine in Izobraževanje o Evropskih politikah glede otrok s posebnimi potrebami.

Na vsa prej omenjena izobraževanja se je prijavilo 13 udeležencev, ki so prihajali iz Francije, Španije, Finske, Portugalske, Nemčije in Slovenije. Večinoma smo bili razdeljeni v skupine glede na vsebino izobraževanja, na katerega smo se prijavili. Nekatere aktivnosti so organizatorji izvedli s celotno skupino, med drugim tudi prvo, ki je imela zanimivo ime: IMPOSSIBLE MISSION. V tej aktivnosti/igri so nas razdelili v dve skupini, vsaka skupina je dobila različne naloge (npr. pri naključnih mimoidočih je bilo potrebno pridobiti odgovor na različna vprašanja:  katere za glavne znamenitosti mesta SOVERATO, katera cerkev je posvečena  mornarjem,…). Preko aktivnosti na bi med drugim tudi ugotovili, da večina prebivalcev ne govori angleškega jezika. Zato tudi naslov igre: IMPOSSIBLE MISSION. Kasneje smo v skupini razmišljali, da je bil morda cilj aktivnosti motivacija organizatorjev za sodelovanje pri vseh dejavnostih, ki so jih v času našega izobraževanja organizirali. In teh dejavnosti ni bilo malo.

Večinoma so se izobraževanja v manjši skupini začela vsak dan ob 9.30 in so trajala do 12.30. Sledil je odmor za kosilo, od 15.00 do 17.00 smo nadaljevali z izobraževanjem v manjši skupini, po tem terminu pa smo imeli različne dejavnosti s celotno skupino (meditacije, delavnice iz čuječnosti), oglede (cerkve, komuno, manjša mesta, ….).

V skupini (CRITICAL THINKING) sta bili še dve udeleženki, Sonja iz Nemčije in Virginia iz Francije. Obe sta bili učiteljici v zasebni osnovni šoli. Prva je poučevala filozofijo in politiko, druga angleščino. Izobraževanje je vodil DOTT. GIUSEPPE PERROTTI, veterinar in trenutno študent psihologije, ki o sebi meni, da je se je rodil kot kritični mislec, ki o vsem dvomi in neprestano preverja razlage, išče dokaze. Deloval je navdihujoče. Prav tako sošolki, še posebej kolegica Sonja.

Večino predavanj, delavnico smo imeli zunaj. Sedeli smo na klopeh ali na tleh. Trije udeleženci in vodja smo se večino časa aktivno vključevali v razmišljanja o tem, kaj je kritično mišljenje, kaj je resnica, kaj loči mnenje od dejstva,… Na praktičnem primeru smo ugotavljali,  kako pomembno se je zelo podrobno dogovoriti o tem, kaj bomo merili, kako in kdaj. Pogovarjali smo se o tem, kako pomembno je zavzeti neko stališče, na podlagi presoje, ki smo jo oblikovali preko različnih virov, o tem, kakšni načini razmišljanja nas oddaljujejo od kritičnega mišljenje (nevedna gotovost, naivna lahkovernost), preizkušali smo nekatere aktivnosti, ki spodbujajo kritično mišljenje. Na koncu je vsak pripravil in predstavil delavnico o kritičnem mišljenju, ki bi jo lahko uporabil v praksi.

Izkušnje izobraževanja ERASMUS + je bila zame zelo koristna. Predavatelj Giuseppe me je s svojim širokim znanjem in izjemno radovednostjo navduševal vsak dan, podobno tudi sošolka Sonja. Brez njiju, bi bilo vse skupaj verjetno precej drugače.

Depending on the interest of your participants in local culture/art and history we also organize tours and excursions. An intensive program is also tiring and we strongly believe in the necessity of outdoor learning and discovering the local context, Calabria region is our place. We are based in Soverato in the province of Catanzaro. It’s a city on the beach and here around we have beautiful places and beaches, our weather is our jewel. Our summer seems to never end, it’s our claim. “Where summer never ends”. On our website, you can see the intercultural activities we usually organize with Erasmus Plus guests. It always depends on the weather so the period when participants come and from the number of the group. Here is the direct link https://www.associazionejump.it/intercultural-activities