Projekti

HUMANITARNE AKCIJE

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo ponovno organizirali zdaj že tradicionalno humanitarno akcijo »Božička vsem«, v kateri zbiramo denar za Rdeči križ, ki s tem denarjem nakupi darila za otroke iz socialno ogroženih družin. Prav tako bomo poskusili organizirati nekaj prireditev tudi v okviru »Meseca kulture dijaških domov«. Dijaki domske skupnosti bomo letošnje leto sodelovali tudi pri pripravi jedilnikov, z ravnateljem se dogovarjamo za gradnjo kolesarnice, nadstreška itd.

 

PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016

Od 1 . 4. 2016 do 30.6. 2017 je Dijaški dom Bežigrad Ljubljana vključen v projekt »PRVA ZAPOSLITEV NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2016«, ki ga finančno podpirata Evropska Unija – Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževane znanost in šport v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

         

Vzgojitelj začetnik bo deloval v vzgojni skupini C1. V okviru projekta bo pripravnica sodelovala pri različnih vzgojnih vsebinah. Nekatere izmed njih izpostavljamo v nadaljevanju:
-Tri ure tedensko bo učno manj uspešne dijake poučevala kemijo in biologijo.
-Enkrat tedensko bo vodila interesno dejavnost športno plezanje na umetni steni v telovadnici SGGOŠ.
-Vključila se bo v dejavnost integracije socialno šibkejših dijakov, ki poteka preko izletov v divjino. Spomladi 2016 bo skupina vzgojiteljev organizirala dva, v šolskem letu 2016/2017 pa štiri izlete. Dva ali trije vzgojitelji bodo v divjino (Kočevski Rog, Jelovica, Kamniške in Julijske Alpe) peljali skupino do deset dijakov, izmed katerih bo en del sestavljen iz socialno šibkejših, drugi del pa iz socialno močnejših dijakov. Skozi hojo, spoznavanje rastlin, živali in tehnik preživetja bodo pri dijakih krepili fizične spretnosti, socialne veščine, samozavest in jih med seboj povezovali.
-V aprilu, maju in juniju 2016, ter v septembru in oktobru 2016, bo v parku pred DDBLj enkrat tedensko (v primeru ugodnega vremena) vodila »slackline« delavnico (delavnica hoje po napetem traku). Dijaki bodo skozi učenje hoje po napetem traku krepili svoje motorične veščine, koncentracijo in ravnotežje.
-Od aprila do decembra 2016 bo organizirala video delavnico, na kateri bodo, predvsem dijaki iz dramske smeri SVŠGL, preko igre vlog predstavili domski red DDB Lj. Končni prispevek bo tudi videoposnetek dramatizacije domskih pravil.
-Oktobra 2016 bo pripravnica organizirala delavnice na temo odnosov med sostanovalci v dijaškem domu, razumevanja in sprejemanja različnosti in učinkovitega reševanja konfliktov za bolj prijetno sobivanje. V delavnico bo predvidoma vključenih do 15 dijakov.
-V decembru 2016 bo pripravnica pomagala pri organizaciji prireditev v sklopu dobrodelne akcije »Božička vsem«, s katero preko prostovoljnih prispevkov dijakov na prireditvah zbiramo sredstva za obdaritev otrok iz socialno ogroženih družin.

DOMSKE PRIREDITVE

Vsako leto organiziramo vrsto kulturnih prireditev. V organizacijo poskušamo v čim večji meri vključiti tudi dijake. Tradicionalne prireditve, ki se odvijajo v primernem letnem času so:

 • sprejem novincev
 • kostanjev piknik
 • domski plesi
 • izdelovanje novoletnih voščilnic
 • humanitarna akcija Božička vsem, v sodelovanju z RK
 • valentinov in pustni ples
 • mesec kulture
 • kiparska delavnica Forma viva
 • maturantski večer
 • piknik in zaključna prireditev – podelitev nagrad in priznanj zasluženim dijakom
 • literarni večeri (predstavitve knjig, pesniških zbirk …)