DOMSKA KNJIŽNICA

Knjižnica v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana je interna knjižnica dijaškega doma. Namenjena je dijakom in dijakinjam, ki bivajo v domu, in zaposlenim.

Cilji knjižnice so:

  • omogočati dijakom prijeten, urejen in dostopen večnamenski domski prostor za učenje, raziskovanje, inštrukcije, opravljanje šolskih obveznosti (tiskanje delovnih listov, pisanje seminarskih nalog…), prostočasne aktivnosti, druženje,
  • dostop do kvalitetne zbirke literature, ki sledi potrebam dijakov, ki v domu bivajo,
  • razvijanje bralne kulture (organizacija tematskih večerov, obeleženje kulturnega praznika…),
  • spodbujanje prostovoljnega dela dijakov – knjižničarjev prostovoljcev.

 

Knjižnična zbirka

Knjižnična zbirka je osredotočena na:

  • sodobno domače in tuje leposlovje,
  • gradivo, ki je predmet domačega branja na šolah, ki jih obiskujejo dijaki,
  • maturitetno čtivo,
  • pripomočke za učenje (priročniki, učbeniki),
  • referenčno strokovno literaturo, namenjeno podpori pri šolskem delu,
  • in aktualno strokovno gradivo, ki je povezano z zanimanjem mladih.

Dijaki lahko pri nabavi sodelujejo s knjižnimi predlogi.

Knjižnična zbirka je urejena po sistemu univerzalne decimalne klasifikacije (UDK). Shemo postavitve najdete v knjižnici. 

 

ODPIRALNI ČAS

Knjižnica je odprta od ponedeljka zjutraj do petka popoldne ves čas, razen v času nočnega počitka.

 

KATALOG KNJIŽNICE DDBLJ

V katalogu knjižnice lahko iščete gradivo in preverite dostopnost. Katalog je del nacionalnega javnega knjižničnega kataloga Cobiss+.

Za pomoč pri iskanju gradiva se dijaki obrnite na knjižničarko ali knjižničarje prostovoljce.

DELOVNI ČAS KNJIŽNIČARKE

Ponedeljek 11:00 – 18:00

Torek 14:00 – 21:00

Sreda: 8:30 – 15:30

Četrtek: 11:00 – 18:00

Petek: 8:30 – 15:30

 

PROSTOVOLJNO DELO  V KNJIŽNICI
Posebnost naše knjižnice je prostovoljno delo knjižničarjev prostovoljcev, saj izposojo knjig v popoldanskem času po urniku vodijo tudi dijakinje in dijaki DDB v okviru interesne dejavnosti. Tako prostovoljci samostojno skrbijo za izposojo knjig, primerno ravnanje s knjižnično opremo ter primerno vedenje v knjižnici. Pridružitev ekipi prostovoljcev je možna skozi celo šolsko leto.

 

KNJIŽNIČNI RED

– Član knjižnice je vsak dijak in zaposlen v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana.

– Prepovedano je odnašanje knjig iz knjižnice brez vednosti knjižničarke oz. knjižničarjev prostovoljcev. To pomeni, da se izposoja vsake knjige zabeleži ali neposredno pri knjižničarjih ali z uporabo obrazca za samopostrežno izposojo.

– S knjižničnim gradivom in opremo smo dolžni ravnati skrbno in odgovorno, vsak član je sam odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil ali ga uporablja, vključno z vestnim vračilom.

– Dijakom so na voljo računalniki in tiskalnik, kjer lahko opravljajo šolske obveznosti in tiskajo potreben material (brezplačno). Prosimo za ekonomično rabo papirja.

– Vsak član poskrbi, da s svojim vedenjem ne moti drugih uporabnikov: govorimo polglasno, še posebej, če drugi dijaki v knjižnici opravljajo šolsko delo, pospravimo za sabo (knjige, stole, šah, pisarniške pripomočke), vedemo se odgovorno in spoštljivo.

Knjižnico vodi knjižničarka Maja Erhovnic.