Vizija Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana

Smo odprt, medkulturni dijaški dom z varnim ter stabilnim okoljem, ki sprejema in razvija posebnosti slehernega človeka.

Z vzgojnim delom rešujemo težave, gojimo enakopravnost, razvijamo potenciale ter oblikujemo odgovorne mlade ljudi.

V dom prihajajo dijaki iz skoraj vse Slovenije in tujine. Občasno, kadar ostane kakšno mesto prosto, nastanimo še študente. Večina dijakov se šola v bližnjih srednjih šolah. Vse pogosteje pa k nam prihajajo dijaki, ki obiskujejo oddaljene šole, saj nudimo visoke bivalne pogoje, prijetno okolje in dobro naravnane vzgojne cilje.
Vzgojni program izvajamo po smernicah Vzgojnega programa za dijaške domove, ki ga je sprejel strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje. Nenehno se trudimo, da bi mladim, ki morajo zgodaj zapustiti družinsko okolje, omogočili kar se da varno in ustvarjalno okolje za uspešno šolanje ter osebnostno rast.
Življenje v dijaškem domu omogoča dijakom pomembno izkušnjo vsakdanjega življenja v skupnosti, še posebej spoznavanja pomena skupnih vrednot, spoštovanja drugačnosti in strpnosti do različnega in posebnega ter učenja učinkovitega reševanja vsakodnevnih življenjskih problemov.
Osnovna naloga doma je zagotavljati kakovostne nastanitve in pogoje za uspešno učenje dijakov. Delovati želimo kot odprta vzgojno izobraževalna ustanova, ki sledi potrebam današnje mladine, njihovih staršev in zaposlenih. Velik poudarek dajemo kulturi bivanja ter sobivanja z drugimi, spodbujamo osebnostno rast in vseživljenjsko učenje.
Mladostniki, ki danes prihajajo v dom, so precej drugačni od svojih predhodnikov. Neprestani in hitri razvoj družbe nas sili, da sproti prilagajamo in razvijamo vizijo doma. Kljub temu pa ostajajo nekatere osnovne smernice, ki jim skušamo slediti: