ERASMUS+

V šolskem letu 2021/2022 smo prvič pristopili evropskemu projektu Erasmus+.

Naslov projekta je POVEZOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE.

 • Izobraževanje strokovnih delavcev – vseživljenjsko učenje s poudarkom na učenju za soočanje z izzivi sodobnega časa pri delu z mladimi.

Svet se hitro spreminja. Mladi, naši dijaki, spremembam sledijo, zaposleni pa sledimo spremembam bolj počasi. Kot radi rečemo: »Dijaki so domorodci v digitalnem svetu, mi pa obiskovalci.« Pogosto zaposleni občutimo odpor in imamo predsodke do digitalnega sveta, zato med ostalim občasno prihaja tudi do nerazumevanja mladih. Med dijaki opažamo vse več (pretirane) zaskrbljenosti: za lastno prihodnost (zaposlitev, partnerski odnosi, stanovanjska problematika, finance …), za prihodnost Zemlje (zaradi uničenega okolja), za prihodnost družbe (kratenje pravic), ki se kaže tudi v vse večji občutljivosti in ranljivosti mladih ter posledično tudi na njihovem mentalnem in fizičnem zdravju.

V našem dijaškem domu zaznavamo potrebe po programih, ki bi se podrobneje ukvarjali predvsem s sledečimi temami: spodbujanje dobrega mentalnega in fizičnega zdravja, spodbujanje rezilientnosti mladih, področje umetniškega izražanja (drama, ples, film …), aktivno evropsko državljanstvo, opolnomočenje ranljivih mladih, prehod v zeleno in digitalno družbo.

Zato se nas je zbralo sedem delavcev, ki se želimo izobraževati v tujini in prenesti naučeno v naš dijaški dom, z namenom, da bi izboljšali svojo prakso in ustvarili optimalne pogoje za zdrav razvoj dijakov ter bi tako še naprej ostali varovalni dejavnik v življenju naših dijakov.

Cilji:

 • Osvežitev in prevetritev lastnega pristopa do dela, nadgradnja in učenje novih pristopov dela z mladimi.
 • Spoznavanje konkretnih delavnic za delo z mladimi.
 • Profesionalna in osebna rast.
 • Odpiranje dijaškega doma tujini in mednarodnem sodelovanju.
 • Premagovanje predsodkov in stereotipov.
 • Utrjevanje znanja angleškega jezika.
 • Povezovanje s kolegi v tujini in širjenje socialne mreže po Evropi.
 • Urjenje digitalnih spretnosti/pismenosti.
 • Spoznavanje okoljskih vprašanj in podnebnih sprememb.
 • Zavedanje pomena aktivnega državljanstva v Evropski uniji.

Seminarji v tujini:

Leadership and management in educational establishments – vodenje in upravljanje v izobraževalnih ustanovah
29. 11. – 3. 12.2021, Barcelona

Med 29.11. in 3.12.2021 sem se udeležila Erasmus+ seminarja za vodstvene delavce v vzgoji in izobraževanju. Dogodek je potekal v Barceloni v Španiji. Prvič sem obiskala izobraževanje pod okriljem programa Erasmus. Izkušnja je bila nadvse prijetna in poučna. Predvsem pa je bilo srečanje v živo po skoraj dveh letih, ko smo se soočali z bolj ali manj zaprtimi družbami zaradi epidemije SARS CoVid-19 prava popestritev.

Zbralo se nas je res velika številka vodstvenih delavcev iz najrazličnejših, evropskih držav kot so npr. Madžarska, Italija, Hrvaška, Portugalska, Turčija, Danska, Litva, Latvija, Bolgarija… Predavateljica, ga Angelika je prihajala s Cipra, sicer pa je po rodu z Velike Britanije. Iz Slovenije sem bila edina udeleženka.

Največjo vrednost srečanja vidim v več dnevnem druženju, spoznavanju praks drugih vodji, izmenjavi mnenj ter širjenju poznanstev. Vodstvene naloge so pogosto kompleksne in nepredvidljive. Ko spoznaš, da se tudi drugod, širom Evrope pogosto srečujejo s povsem enakimi nalogami ter izzivi, postane lažje. Včasih namreč človek pomisli, da je osamljen pri reševanju nekaterih zagonetk. Pridobila sem tudi nekaj dodatnega znanja, ki ga bom lahko uporabila pri svojem nadaljnjem delu. 

Čas sem izkoristila tudi za obisk nam sorodnih ustanov, kjer so me lepo sprejeli in mi predstavili njihovo delo z mladimi. Čeprav menim, da imamo v Sloveniji zagotovo najboljši  in najobširnejši program dela z mladimi v dijaških domovih, je vedno zanimivo spoznati način dela drugod po svetu.

Prednosti projekta:

+ Izmenjava praks, mnenj, izkušenj, znanj, idej, projektov …

+ Povezovanje s sorodnimi ustanovami v tujini.

+ Izboljšava uporabe angleškega jezika.

 

Izzivi projekta:

– Potovanje v času COVID-a.

– Strokovno sporazumevanje v angleščini.

 

Mag. Nataša Erjavec, ravnateljica Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana, Slovenija

Več o seminarju si lahko ogledate na: https://shipcon.eu.com/school-management/

Time to act- non formal education through in &outdoor methods to empower students’ active participation
10. – 17. 3. 2022, Funchal, Madeira, Portugalska

Izobraževanja na Madeiri, ki je potekalo pod okriljem programa Erasmus +, se je udeležilo 19 udeležencev iz 5-ih držav (Italija, Latvija, Poljska, Romunija, Slovenija) in 9-ih različnih vzgojno-izobraževalnih institucij.  Med njimi je bil tudi vzgojitelj Primož Miklavžin iz Dijaškega doma Bežigrad Ljubljana. Poudarek je bil na učno-vzgojnih vsebinah, ki potekajo na alternativni način v razredu, v skupini ali v alternativnih okoljih. Bogat program, ki ga izvajamo v našem domu in poletni tabor, kjer na edinstven način naslavljamo teme, ki smo jih obravnavali na seminarju, je požel precej zanimanja.

Vsebine so bile predstavljene na zanimiv, dinamičen in interaktiven način. Veliko je bilo praktičnega dela in delavnic. Udeleženci so se povezovali v male, naključne skupine in reševali naloge, ki so bile povezane s temami kot so medkulturni dialog, preseganje stereotipov, načini motiviranja učencev in dijakov, načini reševanja konfliktov in podobno. Udeleženci so nato predstavljali na kakšen način te teme naslavljajo pri svojih praksah v razredu, skupini ali v drugih kontekstih.

Vsebinsko zanimivo izobraževanje je dodatno popestrila mednarodna zasedba udeležencev, ki so se povezali med sabo in si izmenjevali informacije, in idilično okolje otoka, ki so ga po predavanjih raziskovali udeleženci vsak na svoj način.

Več o seminarju si lahko ogledate na: https://newhorizonsmt.wixsite.com/website/our-courses