ERASMUS+

V šolskem letu 2021/2022 smo prvič pristopili evropskemu projektu Erasmus+.

Naslov projekta je POVEZOVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE.

 • Izobraževanje strokovnih delavcev – vseživljenjsko učenje s poudarkom na učenju za soočanje z izzivi sodobnega časa pri delu z mladimi.

Svet se hitro spreminja. Mladi, naši dijaki, spremembam sledijo, zaposleni pa sledimo spremembam bolj počasi. Kot radi rečemo: »Dijaki so domorodci v digitalnem svetu, mi pa obiskovalci.« Pogosto zaposleni občutimo odpor in imamo predsodke do digitalnega sveta, zato med ostalim občasno prihaja tudi do nerazumevanja mladih. Med dijaki opažamo vse več (pretirane) zaskrbljenosti: za lastno prihodnost (zaposlitev, partnerski odnosi, stanovanjska problematika, finance …), za prihodnost Zemlje (zaradi uničenega okolja), za prihodnost družbe (kratenje pravic), ki se kaže tudi v vse večji občutljivosti in ranljivosti mladih ter posledično tudi na njihovem mentalnem in fizičnem zdravju.

V našem dijaškem domu zaznavamo potrebe po programih, ki bi se podrobneje ukvarjali predvsem s sledečimi temami: spodbujanje dobrega mentalnega in fizičnega zdravja, spodbujanje rezilientnosti mladih, področje umetniškega izražanja (drama, ples, film …), aktivno evropsko državljanstvo, opolnomočenje ranljivih mladih, prehod v zeleno in digitalno družbo.

Zato se nas je zbralo sedem delavcev, ki se želimo izobraževati v tujini in prenesti naučeno v naš dijaški dom, z namenom, da bi izboljšali svojo prakso in ustvarili optimalne pogoje za zdrav razvoj dijakov ter bi tako še naprej ostali varovalni dejavnik v življenju naših dijakov.

Cilji:

 • Osvežitev in prevetritev lastnega pristopa do dela, nadgradnja in učenje novih pristopov dela z mladimi.
 • Spoznavanje konkretnih delavnic za delo z mladimi.
 • Profesionalna in osebna rast.
 • Odpiranje dijaškega doma tujini in mednarodnem sodelovanju.
 • Premagovanje predsodkov in stereotipov.
 • Utrjevanje znanja angleškega jezika.
 • Povezovanje s kolegi v tujini in širjenje socialne mreže po Evropi.
 • Urjenje digitalnih spretnosti/pismenosti.
 • Spoznavanje okoljskih vprašanj in podnebnih sprememb.
 • Zavedanje pomena aktivnega državljanstva v Evropski uniji.

Seminarji v tujini:

 1. LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS –
  VODENJE IN UPRAVLJANJE V IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

  Barcelona 29.11. – 3.12.2021, ShipCon

Prednosti projekta:

+ Izmenjava praks, mnenj, izkušenj, znanj, idej, projektov …

+ Povezovanje s sorodnimi ustanovami v tujini.

+ Izboljšava uporabe angleškega jezika.

Izzivi projekta:

– Potovanje v času COVID-a.

– Strokovno sporazumevanje v angleščini.