Zaposleni

ravnateljica

mag. Nataša Erjavec

natasa.erjavec@ddb.si

namestnica ravnateljice

Mojca Bekš

mojca.beks@guest.arnes.si

 

svetovalni delavec

Samo Lesar

samo.lesar@ddb.si

TEL: 01 235 05 35

poslovna sekretarka

Sabina Humar

tajnistvo@ddb.si

TEL: 01 235 05 31

računovodkinja

Marija Razboršek

racunovodstvo.ddljb@guest.arnes.si

TEL: 01 235 05 34

knjigovodkinja - oskrbnine

Vesna Milović Grčić

vesna.milovic-grcic@ddb.si

TEL: 01 235 05 33

vodja prehrane

Vanda Neubauer

vanda.neubauer@ddb.si

TEL: 01 235 05 32

KNJIŽNICA

Maja Erhovnic

maja.erhovnic@ddb.si

 

vzgojiteljica A1

Petra Zanjkovič

petra.zanjkovic@ddb.si

vzgojitelj a2

Sara Lozej

sara.lozej@ddb.si

vzgojiteljica a3

Mojca Ropoša

mojca.roposa@ddb.si

vzgojiteljica A4

Matejka Podgrajšek

matejka.podgrajsek@ddb.si

vzgojitelj a5

Marina Ristić

marina.ristic@ddb.si

vzgojitelj a6

Marko Krašovec

marko.krasovec@ddb.si

vzgojiteljica b1

Tina Priveršek

tinapriversek@yahoo.com

vzgojitelj b2

Primož Miklavžin

primoz.miklavzin@gmail.com

vzgojiteljica b3/1

Vid Florjanc

vid.florjanc@guest.arnes.si

vzgojitelj b3/2

Jože Ručigaj

jozerucigaj@gmail.com

vzgojiteljica b4

Jasna Vahčič Lazarevič

jsnvahi@gmail.com

vzgojitelj c1

Andrej Tomše

andrej.tomse@ddb.si

vzgojitelj c2

Goran Rugani

goran.rugani@ddb.si

vzgojiteljica c3

Metoda Barić Rebolj

metoda.rebolj@ddb.si

vzgojiteljica c4

Renata Veberič

renata.veberic@ddb.si