Spletno anketo smo izpljelai v zadnjem tednu meseca novembra 2020.

Z anketnim vprašalnik smo želeli dijake in dijakinje povprašati o:
a) doživljanju in občutkih v zvezi s šolanjem na daljavo in zaprtjem dijaškega doma
b) vrsti in načinu pomoči, ki jo morda potrebujejo s strani dijaškega doma
c) načinu sodelovanja z vzgojitelji/-cami v dijaškem domu v času šolanja na daljavo
V ANKETNEM VPRAŠALNIKU JE SODELOVALO 219 DIJAKOV/-INJ.
TO PREDSTAVLJA 57% VSEH VPISANIH DIJAKOV/-INJ.

VPRAŠALNIK JE IZPOLNILO
47% DIJAKOV IN
64% DIJAKINJ,
KI SO VPISANI V DIJAŠKI DOM.

anketa_dijaki