Spoštovani starši in skrbniki!

Najprej dovolite, da se vam iskreno zahvalimo za vaš čas, ki ste ga namenili reševanju ankete. Vaši odgovori so za nas in naše delo dragoceni. Ker se tudi v teh težkih časih, ko je dijaški dom zaprt, vaši mladostniki pa se šolajo od doma, trudimo biti koristni in predvsem v oporo vašim – našim dijakom, nam vaš pogled na situacijo veliko pomeni.

Nekateri izmed staršev ste nam postavili vprašanje, kje vidimo strokovni delavci dijaškega doma prednosti šolanja na daljavo. Če smo iskreni, prave vrednosti šolanja na daljavo ne vidimo. Izkušnje in raziskave kažejo, da pomanjkanje osebnih stikov z učitelji, vzgojitelji in vrstniki ne more nadomestiti še tako napredna tehnologija. Seveda pa je v dani situaciji dobro, da imamo vsaj to možnost. To, da so dijaki doma, je dobro z vidika povezanosti družine. A to le tam, kjer so odnosi družinskih članov dobri. Zavedati se moramo, da žal povsod ni tako. Pri mnogih so se osebne stiske tako le še povečale. Prav tako se je pokazalo, da doma nimajo vsi dobrih pogojev za uspešno delo.

Kaj smo se naučili? To, da smo vzgojitelji uspešna opora dijakom, ki si to želijo. Vzpostavili smo več pristnih odnosov z dijaki, ki v času standardnega šolanja niso v tolikšni meri potrebovali stikov z vzgojiteljem kot jih potrebujejo sedaj. Prav tako vidimo, da se stikov z nami veselijo mnogi starši in skrbniki. Kljub temu pa si vsi neizmerno želimo, da bi lahko naše poslanstvo čimprej opravljali »po starem«, v našem dijaškem domu, saj ob tem, ko sedaj vzpostavljamo stike, pogosto čutimo zadrego oziroma se sprašujemo ali morda nekoliko preveč vstopamo v zasebnost vaših domov. Seveda to ni naš namen. Pomembno je, da tako dijaki kot starši veste, da smo vam na voljo, če nas potrebujete.

Radi bi izpostavili, da se v tem času strokovni delavci ukvarjamo tudi z vprašanji, povezanimi z vzgojnimi dilemam, s katerimi se srečujemo v praksi. V ta namen se izobražujemo (beremo strokovno literaturo, organiziramo skupne debate, delavnice ter oblikujemo smernice za nadaljnje vzgojno delo in hkrati poglabljamo naše znanje za lažje razumevanje stisk in težav dijakov. V trenutnih razmerah (šolanje na daljavo) je morda pozitivno to, da smo pridobili čas za razmislek, za poglobitev v strokovna vprašanja in praktične dileme, ki ga sicer zaradi neposrednih nalog in sprotnega vzgojnega dela ni v tolikšni meri. Upamo in verjamemo, da smo bogatejši za izkušnjo več, ki nas je naredila močnejše.

Vsem skupaj, vam in nam, želimo čimprejšnje snidenje v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana. Mag. Nataša Erjavec, ravnateljica

anketa_starsi_dijakov