28. 6. 2023 se je iztekel rok za prijavo novincev v dijaški dom za naslednje šolsko leto. Na razpisanih 100 prostih mest v našem domu se je prijavilo 164 kandidatov.

Odločitev o omejitvi vpisa se bo uradno sprejela po 2. vpisnem krogu v srednje šole, to je po 30. 6. 2023, vendar lahko že sedaj neuradno zapišemo, da omejitev vpisa bo.

Po trenutnih neuradnih izračunih števila točk, bo najverjetneje  omejitev pri cca. 145 do 150  točk.

Točke se izračunajo na podlagi Pravilnika o bivanju v dijaških domovih, ki ga je izdalo MIZŠ.

Na kratko:

  1. Oddaljenost šole od kraja bivanja: točkuje se oddaljenost nad 25 km, in sicer tako, da je število točk enako številu kilometrov. Zbrati je mogoče največ 100 točk.

Pri računanju razdalje prebivališča od šole se upošteva najkrajšo razdaljo v km v Googlovem daljinomeru ne glede na najbližja postajališča ali druge okoliščine javnega potniškega prometa (torej z avtom).

  1. Oddaljenost šole od dijaškega doma, če je v kraju več dijaških domov:
  • Dejavnost doma je v sklopu šole:  150 točk  (take šole v naši bližini ni).
  • do 1 km:                                         100 točk (SGGOŠ, SVŠGUGL, SIC L,  ŠC PET)
  • več kot 1 km do 2km                       50 točk  (GIM B)
  • več kot 2 km do 3km                       30 točk (SFŠ….)
  • več kot 3 km do 4km                       20 točk.
  1. Istočasno bivanje sorojencev v istem dijaškem domu:  10 točk.
  2. Ce se kandidat vključuje v dijaški dom zaradi vpisa v šolo, ki edina v RS izvaja izobraževalni program, dobi dodatnih 100 točk.

Do 30.6. lahko prenesete prijavo na katerega od dijaških domov v Ljubljani. (Po podatkih, ki jih imamo sedaj, je prostor še v DD Tabor in DD Vič.) Če želite prijavnico prenesti, nam to prosim sporočite, lahko pa jo prenesete tudi sami (tako, da jo osebno dvignete pri svetovalnem delavcu).

Predvidevamo, da bo postopek za omejitev vpisa zaključen do 4.7.2023

Informativni razgovori za dijake in starše, ki bodo najverjetneje sprejeti v DD, bodo predvidoma potekali od 3.7.2023 oziroma 4.7.2023 naprej.

Vabila bomo začeli pošiljati v naslednjem tednu.

Svetovalni delavec: Samo Lesar