Obvestilo glede vpisa v dijaški dom

Če želite, da vaš dijak/dijakinja v šolskem letu 2022/2023 biva v našem dijaškem domu, morate izpolniti prijavnico za bivanje v dijaškem domu. Pravilno izpolnjeno prijavnico do 4. aprila 2022 pošljite na naslov:

Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000 Ljubljana

Prijavnico lahko vložite le v en dijaški dom, prenos prijave je možen do 25. aprila 2022.

Prijavnice ni potrebno vložiti dijakom, ki že bivajo v našem dijaškem domu, razen dijakom, ki nadaljujejo šolanje na »PTI« programih.

O prejemu prijavnice, nadaljnjem postopku vpisa in morebitnih omejitvah vas bomo obvestili v mesecu juniju. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih in izvedli izbirni postopek.

POMEMBNI DATUMI ZA VPIS V DIJAŠKI DOM

Do 4. 4. 2022 je potrebno oddati/poslati prijavnico v izbrani dijaški dom.

Do 25. 4. 2022 je možen prenos prijave v drug dijaški dom.

Do 27. 5. 2022 bodo v primeru, da bo v dijaški dom prijavljenih več kandidatov kot bo razpisanih prostih mest, kandidati obveščeni o omejitvi vpisa v dijaški dom.

Med 16. 6. in 21. 6. 2022  bo potekal vpis in prinašanje dokumentov učencev in dijakov v dijaške domove brez omejitve vpisa, ki so se vpisali v srednje šole brez omejitve vpisa, in informativni razgovori za ostale kandidate, ki se bodo vpisali kasneje. V tem času bodo potekali tudi informativni pogovori z dijaki, ki so oddali prijavnico v dijaški dom z omejitvijo vpisa.

Med 1. 7. in 9. 7. 2022  bo potekala izvedba izbirnega postopka v dijaških domovih z omejitvijo vpisa, obveščanje kandidatov o sprejemu ter vpis in prinašanje dokumentov sprejetih kandidatov, ki so se vpisali v srednje šole z omejitvijo vpisa v 2. krogu vpisnega postopka.

Povezave do pomembnih dokumentov:

Do subvencije oskrbnine je upravičen tisti starš, ki je kot podpisnik nastanitvene pogodbe zavezan plačevati oskrbnino za dva ali več otrok in sicer za drugega in naslednje otroke, ki sočasno bivajo v istem ali drugem dijaškem domu. Pravica do subvencije oskrbnine pripada upravičencu ves čas sočasnega bivanja več kot enega otroka v dijaškem domu, če so izpolnjeni pogoji, na podlagi katerih je bila pridobljena ta pravica.