Prostovoljstvo

V dijaškem domu že nekaj let spodbujamo prostovoljstvo pri mladih, skozi različne aktivnosti. Prostovoljsko delo razumemo delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Naš namen je spodbuditi mlade k aktivni participaciji in jim hkrati nuditi priložnost za aktivno sooblikovanje boljše družbe. Prostovoljstvo ni samo pomoč nekomu, ki te potrebuje ampak tudi nabiranje izkušenj, raziskovanje poklicev, spoznavanje novih ljudi in odlična šola za življenje.

Ena od oblik, ki jo podpiramo v dijaškem domu, je družabništvo starejšim osebam (v sodelovanju z Domom starejših občanov Bežigrad). Posamezni dijaki in dijakinje enkrat tedensko odhajajo v dom starejših, kjer skupaj z izbranim starostnikom preživljajo čas. Skupaj berejo, rešujejo križanke, se pogovarjajo ali odidejo po opravkih. Z druženjem zagotovo pridobita obe generaciji, hkrati pa z medgeneracijskim spoznavanjem in sodelovanjem razbijamo stereotipe.

Obrok ljudem ne smetem

LINK: https://www.filantropija.org/razdeljevanje-viskov-hrane/

V letu 2019 smo se povezali tudi s Slovensko filantropijo v akciji Obrok ljudem, ne smetem. Projekt je organiziran z namenom, da se hrane, ki v dijaškem domu ostane po kosilu, ne vrže stran, ampak ponudi ljudem, ki jo potrebujejo. Naši dijaki tako dnevno pomagajo v kuhinji pri pakiranju obrokov, preden jih Slovenska filantropija odpelje naprej. V tem projektu med seboj dobro sodelujejo kuhinja, dežurni v recepciji, vzgojitelji in dijaki. Dijaki DDB-ja so tako pomagali donirati 985 obrokov hrane v prvi polovici leta 2019. Pri tem se z dijaki pogovarjamo o socialni ogroženosti in o tem, kako malo (volje in časa) je potrebno, da nekomu polepšamo dan.

Znotraj dijaškega doma spodbujamo dijake, da sovrstnikom pomagajo pri učenju in razlagi učne snovi, da se vključijo v delo v knjižnici in fitnesu, ter aktivno sodelujejo pri drugih humanitarnih akcijah.