Cena bivanja v domu je sestavljena iz stroškov za prehrano in stroškov bivanja. Oblikuje jo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in sicer za 22 delovnih dni v mesecu, kar znaša 220 €. V primeru, ko ima mesec manj (več) kot 22 delovnih dni, se cena oskrbnine temu primerno zniža (zviša), tako da se odšteje (prišteje) dnevna vrednost prehrane.