Vpis v dom

Vpis v Dijaški dom Bežigrad Ljubljana bo potekal v istem času kot vpis v srednje šole. Za informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na našega svetovalnega delavca Sama Lesarja (tel.: 01/5340061)
ali elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Za sprejem v dijaški dom je potrebno:

  1. imeti status dijaka
  2. v dijaški dom do 4. 4. 2017 poslati izpolnjeno Prijavnico za sprejem v dijaški dom (PSDD-MŠŠ-1/07)
  3. podpisati nastanitveno pogodbo med starši in dijaškim domom

 

Pogoji za vpis in bivanje v dijaškem domu

Pravico bivanja v dijaškem domu ima vsaka oseba, ki ima status dijaka. Dijaki se vpišejo v dom na podlagi Razpisa za vpis v srednjo šolo, ki ga objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ).

Prošnjo lahko vložite le v enem dijaškem domu. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.

Vpis prijavljenih kandidatov bo potekal v času vpisa na srednje šole, do 24. 6. 2017 oz. do zapolnitve prostih mest, v jesenskem roku pa do 31. 8. 2017. O postopkih vpisa vas bomo v začetku junija 2017 pisno obvestili.

 

Dijaški dom lahko sprejme dijaka tudi izven rokov, ki jih določi MIZŠ, če ima še kakšno prosto mesto.

Dijakom višjih letnikov, ki ste že vpisani v naš dom se z novim šolskim letom ni potrebno ponovno vpisati, ker ste ob vpisu sklenili nastanitveno pogodbo za vsa leta trajanja programa, na katerega ste vpisani.

Prijavnica za vpis v Dijaški dom Bežigrad in navodila za izpolnjevanje

Vloga za uveljavitev subvencije za bivanje v Dijaškem domu