Vpis v dom

Vpis v Dijaški dom Bežigrad Ljubljana bo potekal v istem času kot vpis v srednje šole. Za informacije v zvezi z vpisom se lahko obrnete na našega svetovalnega delavca Sama Lesarja (tel.: 01/5340061)
ali elektronski naslov: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Za sprejem v dijaški dom je potrebno:

  1. imeti status dijaka
  2. v dijaški dom do 5. 4. 2018 poslati izpolnjeno Prijavnico za sprejem v dijaški dom (PSDD-MŠŠ-1/07)
  3. podpisati nastanitveno pogodbo med starši in dijaškim domom

 

Pogoji za vpis in bivanje v dijaškem domu

Pravico bivanja v dijaškem domu ima vsaka oseba, ki ima status dijaka. Dijaki se vpišejo v dom na podlagi Razpisa za vpis v srednjo šolo, ki ga objavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ).

Prošnjo lahko vložite le v enem dijaškem domu. V primeru prevelikega števila prijavljenih kandidatov bomo upoštevali merila v skladu s Pravilnikom o bivanju v dijaških domovih.

Vpis prijavljenih kandidatov bo potekal v času vpisa na srednje šole, do 24. 6. 2018 oz. do zapolnitve prostih mest, v jesenskem roku pa do 31. 8. 2018. O postopkih vpisa vas bomo v začetku junija 2018 tudi pisno obvestili.

 

Dijaški dom lahko sprejme dijaka tudi izven rokov, ki jih določi MIZŠ, če ima še kakšno prosto mesto.

Dijakom višjih letnikov, ki ste že vpisani v naš dom se z novim šolskim letom ni potrebno ponovno vpisati, ker ste ob vpisu sklenili nastanitveno pogodbo za vsa leta trajanja programa, na katerega ste vpisani.

Prijavnica za vpis v Dijaški dom Bežigrad in navodila za izpolnjevanje

Vloga za uveljavitev subvencije za bivanje v Dijaškem domu