Računalnica

V računalnici je dijakom na voljo dvanajst računalnikov, ki so povezani z internetom. Računalniki omogočajo normalno delo s tekstovnimi in slikovnimi datotekami, hitro iskanje informacij na svetovnem spletu in spletno komunikacijo. Dijaki lahko uporabljajo laserski tiskalnik in skener.

Računalnica je odprta od ponedeljka do petka, vsaj dve uri vsak dan. Preostali čas lahko dijaki uporabljajo računalnike v dogovoru z vzgojitelji. Dijakom je na voljo pomoč pri oblikovanju tekstovnih in slikovnih datotek, statistični obdelavi podatkov in iskanju informacij na spletu. Računalnica je primeren prostor za izvajanje inštrukcij iz matematike in fizike, saj je s pomočjo računalnika snov včasih laže nazorno pojasniti.

Nekaj povezav do odprtokodne programske opreme: