nogomet

Interesna dejavnost nogomet poteka v treh delih:

  • V jesenskem času na domskem nogometnem igrišču v obliki tedenskih turnirjev. Ekipe se oblikujejo na podlagi vzgojnih skupin ali prostovoljno. Običajno na posameznem turnirju sodelujejo 4 nogometne ekipe, ki jih sestavijo dijaki iz našega doma. Včasih igrajo nogomet tudi dijakinje.
  • V zimskem času (od novembra pa do sredine aprila) nogomet igramo enkrat tedensko v veliki telovadnici SGGOŠ Ljubljana. V tem času dajemo nekaj več poudarka nogometni tehniki, veliko igramo, hkrati pa tudi izberemo nogometno ekipo, ki Dijaški dom Bežigrad Ljubljana zastopa na meddomskem tekmovanju. V zadnjih šestih letih smo trikrat dosegli prvo mesto med ljubljanskimi dijaškimi domovi, enkrat smo bili prvi na državnem tekmovanju med dijaškimi domovi, enkrat smo dosegli drugo mesto, enkrat pa četrto.
  • V pomladanskem času se nogometni turnirji zopet odvijajo enkrat tedensko na domskem nogometnem igrišču.

nogomet1

 

Samo Lesar, mentor