books

Oktobra 2016 se je knjižnica preselila v nove prostore. Ob prenovi knjižnice smo dodali tudi računalnike, tako sta knjižnica in računalnica združeni v enem prostoru.
Vizija knjižnice je omogočati dijakom prostor za učenje, raziskovanje, druženje in branje ter spodbujanje prostovoljnega dela dijakov in razvijanje bralne kulture.
Knjižnica je lahko prijeten kotiček za druženje. Da bi se v njej vsi dobro počutili, je pripravljenih nekaj pojasnil:

  • Član knjižnice je vsak dijak in zaposlen v Dijaškem domu Bežigrad Ljubljana.
  • S knjižničnim gradivom smo dolžni ravnati skrbno in pazljivo, vsak član je sam odgovoren za gradivo, ki si ga je izposodil.
  • Zamudnike knjižnica opozarja na vrnitev gradiva z opominom, ki ga izreče knjižničar ali vzgojitelj. Dokler uporabnik ne vrne izposojenega gradiva, si ne more izposoditi novega.
  • Dijakom so na voljo računalniki in tiskalnik, kjer lahko opravljajo šolske obveznosti in tiskajo potreben material.
  • Knjižnico vodi vzgojiteljica Marina Ristić z dijakinjami, ki opravljajo prostovoljno delo knjižničarke v popoldanskih urah.

Izposojevalni roki:

-za knjižno gradivo: 3 tedne,
-rok izposoje za neknjižno gradivo (DVD, CD): 1 teden,
-periodika: 1 teden (zadnje številke si ni možno izposoditi),
-referenčnega gradiva si ni možno izposoditi (slovarji, leksikoni, enciklopedije).

Odškodnina za zamudnino, poškodovano ali izgubljeno gradivo.
Knjižničarka vsak zaključeni mesec pregleda seznam zamudnikov. Knjižničarka izda obvestilo v obliki opomina in pozove vzgojitelje, da izterjajo knjige. V kolikor dijak še po največ dveh tednih, knjige ne vrne - se poda predlog za vračilo škode. Predlog vsebuje: naslov knjige in ceno knjige ter zamudne stroške in sicer 0,20 EUR na dan (delovni dnevi) na posamezno enoto. V ceno je vštet DDV. Knjižničar izda predlog o vračilo škode ravnateljici ter o tem obvesti vzgojitelja. Plačilni nalog, po naročilu ravnateljice, izda knjigovodkinja.
Kdor knjižnično gradivo izgubi ali poškoduje, ga mora nadomestiti z istim izvodom. Če knjižničnega gradiva ni mogoče nadomestiti, mora uporabnik po dogovoru s knjižničarjem, izgubljeno gradivo nadomestiti s po vsebini enakovrednim gradivom.

 

knjiznica

 Za knjižnico skrbi vzgojiteljica Marina skupaj z dijaki.

 

 

Dogodki v knjižnici:


Predstavitev knjige Ranljiva , Tjaši Artnik Knibbe

RANLJIVA… Hana Kerin


V naši knjižnici smo 11.4.2017 imeli predstavitev knjige Ranljiva, avtorice Tjaši Artnik Knibbe, katere se je udeležilo kar nekaj dijakov iz vseh vzgojnih skupin.
Na deževno popoldne je v našo knjižnico posijalo sonce po imenu Tjaši, z namenom, da nam predstavi svojo knjigo. Vendar se pogovor ni odvijal samo o knjigi. Bilo je mnogo več. Poslušali smo življenjsko zgodbo ženske, ki je v svojem življenju prestala ogromno in iz tega potegnila kar največ pozitivnih stvari in najpomembneje, našla je samo sebe.
Dijaki smo Tjaši poslušali z odprtimi očmi, ušesi, saj je v knjižnici vladala prav posebna energija, ki jo je lahko čutil vsakdo. Avtorica knjige se je najprej dotaknila teme odkrivanja talentov, ki je v našem obdobju precej pomembna, spregovorila je tudi o strahu, podala nam je svojo življenjsko zgodbo iz katere smo lahko črpali ogromno poučnih stvari in najpomembneje odprla nam je samo sebe.
Seveda je govorila tudi o svoji knjigi z naslovom Ranljiva, ki je nastala po tem, ko se je Tjaši odpravila na eno najbolj znamenitih romarskih poti El Camino. Povedala nam je kar nekaj anekdot, hudomušnih pripetljajev, kot tudi dogodkov, ki so jo za zmeraj oblikovali v močno, samostojno ter predvsem izjemno žensko.
Ura je še prehitro minila, ko smo se morali od Tjaši fizično posloviti, a zagotovo se nismo poslovili od njene energije, njenih misli… Meni osebno je dala ogromno stvari za razmišljat, in njene besede sem premlevala še dolgo potem, ko sem zaprla oči…